افرادي ,عصبانيت ,جمالفر، 1386

هدف از كنترل خشم، كاهش احساسات هيجاني و برانگيختگي فيزيولوژيكي است. هيچ كس نمي تواند از عصبانيت خلاص شود يا از آن اجتناب كند، زيرا هميشه پديده ها يا افرادي هستند كه ما را خشمگين مي سازند، به شكلي كه تغيير يا كنترل آنها از توان ما خارج است. بنابراين ما تنها مي توانيم ياد بگيريم كه چگونه خشم خود را مدیریت كنيم و عصبانيت مان را بكاهيم و آن را به روشي مناسب نشان دهيم. (جمالفر، 1386).

بعضي از مردم واقعاً نسبت به ديگران بي پرواترند، آنها نسبت به ديگران زودتر عصباني مي شوند و عصبانيت شان هم شديد تر است. همچنين افرادي وجود دارند كه بسيار تحريك پذيرو كج خلق اند. افرادي كه به آساني عصباني مي شوند، ممكن است دشنام دهند، اشياء را پرت كنند، قهر كنند، منزوي يا بيمار شوند(جمالفر، 1386).

منبع اصلی مطلب : مرکز مشاوره کودک گرگان
برچسب ها : افرادي ,عصبانيت ,جمالفر، 1386
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : چگونه بر خشم غلبه نماییم؟